Drammen bys historie

Den første offisielle byhistorie ble utgitt etter foranstaltning av Drammen kommune til byens 100-års jubileum i 1911. Boken var på 773 sider redigert av Tord Pedersen (s.d.), som i 1912 utga første bind av «Drammen – en norsk østlandsbys utviklingshistorie». I 1921 kom annet bind, som førte byens historie frem til 1720. Tord Pedersen var godt igang med tredje bind da han døde i 1926. Drammen kommune fant det ønskelig å fortsette verket, men ga seg god tid – først i 1955 ble det inngått avtale med Odd W. Thorson (s.d.) om det fortsatte arbeidet. Samtidig ble det opprettet en redaksjonskomité. I 1957 besluttet kommunen å utgi Pedersens bøker i nytt opplag. Disse kom samlet i ett bind til byens 150-års jubileum, som første bind i det store samlede verk som skulle komme. I 1962 kom Thorsons bind II som tar for seg perioden 1720 til 1814, og i 1972 fulgte bind III for tidsrommet 1814 til 1914. Thorson døde i 1973, men etterlot seg en stor del av manuskriptet til neste bind. I 1975 besluttet formannskapet at bind IV skulle avsluttes 9. april 1940, og at verket skulle avsluttes med et bind V. Berit Nøkleby (s.d.) fikk i oppdrag å fullføre verket. Bind IV kom i 1981 og i 1986 forelå manuskriptet til bind V. De årlige bevilgninger til byhistorien, som var blitt gitt fra 1961, ble imidlertid innstilt etter 1985, og først i 1996 ble det 10 år gamle manuskriptet trykket og utgitt. Skoger historielag har gjentagne ganger gitt uttrykk for ønske om et avsluttende bind VI som skal omhandle Skogers historie, men dette ønsket er hittil ikke etterkommet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet