Drammen Byting

var betegnelsen på det NS-opprettede råd som fra 1. januar 1941 skulle erstatte bystyret. Bytinget, som besto av 20 oppnevnte «formenn», hadde imidlertid bare rådgivende myndighet. Den utøvende myndighet skjedde etter førerprinsippet av en ordfører oppnevnt av Innenriksdepartementet. Såvel NS-folk som andre ble oppnevnt til å sitte i bytinget.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet