Drammen Framhaldsskole

Frivillig, linjedelt to-årige videregående skole som ble startet i 1957. Fra 1958 var første klasse obligatorisk for dem som ikke søkte annen videregående skole, og åtteårig skole var dermed blitt obligatorisk. Framhaldsskolen var delt i fem linjer. Den hadde sitt faste tilholdssted i Erik Børresens stiftelse i Hauges gate, som i 1959 ble helt overtatt under navnet Børresens kole. I 1964 ble framhaldsskolen avløst av den niårige skole.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet