Drammen tekniske fagskole

Opprettet 1970 med en bygg- og anleggsklasse på Drammen Yrkesskole (Åssiden videregående skole), utvidet etter hvert sitt tilbud til også å gjelde el-kraft, automatisering og bilteknikk, i andre halvdel av 1990-årene også anleggsgartneri. Flyttet i mars 1992 inn i nye lokaler rett overfor nåv. Åssiden gravlund, og gjennomgikk i de følgende år en rivende utvikling til å bli en av landets beste tekniske fagskoler. Fylkestinget vedtok i 2002 å nedlegge skolen, som den 1. august 2003 ble nedlagt og virksomheten overført til Tinius Olsens skole i Kongsberg.

Cookies | Personvern

bn