Drammens Adresse

Avis som utkom med sitt første nummer 1. mai 1840, grunnlagt av boktrykker Ole Trondsen Steen (1803-1882) fra Kristiania, utlært hos R. Hviid, som i desember 1839 løste borgerskap i Drammen. Redaktører var cand. philos. G. Sommer, P. Flor, cand. theol. A. Thorne, dikteren Chr. Monsen og fra 1843 til 1847 Sylvester Sivertson. I 1848 kom Marcus Thrane til Drammen overtok som redaktør den 1. august. I «Drammens Adresse» skapte han rikshistorie ved å legge frem sine radikale, sosialistiske anskuelser og oppfordringer til å danne arbeiderforeninger, noe som vakte oppsikt over hele landet, og allerede ved årets utgang ble han oppsagt som redaktør. Han ble etterfulgt av cand. theol. G. L. Tischendorff, som også var temmelig radikal. Etter endel omveltninger i Drammenspressen besluttet utgiveren, Ole Steen, i 1851 å la avisen gå inn og erstatte den med Drammens Blad (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet