Drammens arbeideres byggeforening

ble stiftet i 1901 etter initiativ av bryggerieier Gustav Wriedt. Foreningen hadde til formål «ved små innskudd fra mange medlemmer å oppføre egne hjem for arbeidere, der efterhånden skulle tilfalle disse efter loddtrekning». Byggelaget oppførte Dronninggaten 29 og 31, men tilslutningen ble etter hvert dårlig, og på grunn av manglende interesse ble foreningen oppløst i 1906 og foreningens midler overdratt til «Stiftelsen for arbeiderboliger».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet