Drammens Athenæum

Leseselskap opprettet rundt 1860, gikk i 1875 inn i De Unges Samfund (s.d.). Som medlemmer ble opptatt «dannede Menn». Selskapets bibliotek på 3.000-4.000 bind, byens største, ble i 1894 overdratt til Handelsforeningen og i 1915 til Drammens Folkebibliotek. I ettertiden er Athenæum best blitt husket for at selskapet i 1841 avslo Henrik Wergelands søknad om medlemskap.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet