Drammens Bomuldsspinderi

Norges nest eldste bomullsvarefabrikk og -spinneri, grunnlagt nederst i den senere Zik-Zak’en under Bragernesåsen bak Drammens Krematorium den 26. mars 1818 etter initiativ av Hans Nielsen Hauge – i en tid som hører til de mørkeste i vårt næringslivs historie – av Tollef Bache, Iver Olsen, farver Strand og Hovel Helseth, med sistnevnte som den drivende kraft. Hans Nielsen Hauge ble selv opptatt som medinteressent i 1819 med en andel på 10%, i 1821 overtok han også Iver Olsens 25%. 20. september 1819 ble den første maskinspundne tråd fremstilt her i landet. Overskuddet første driftsår var på 94 speciedaler. Drammensdistriktets behov for bomullsgarn var motivet bak fabrikkens opprettelse. Allerede i 1820 ble produksjonen flyttet til Solberg i Nedre Eiker for at man kunne nyttiggjøre seg Solbergelvens vannkraft som drivkraft, og navnet ble endret til Solberg Spinderi. Tollef Bache var en tid eneeier, men i 1834 var Hovel Helseth eneeier og leder av den daglige drift. Firmaets hovedkontor forble i Drammen like til 1915. Arbeidstiden var om sommeren fra kl. 5 til kl. 21 med en samlet hviletid på to og en halv time, om vinteren fra kl. 6 til kl. 19 med halvannen times hviletid. Fra 1831 ble garnet solgt gjennom en kjøpmann i Drammen. Bedriften var inndelt i tre hovedavdelinger: spinneri, veveri og blekeri/farveri. Rundt 1950 beskjeftiget den ca. 400 ansatte.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet