Drammens Borgerlige Infanterikorps

Stiftet 1823 ved en sammenslutning av borgerkompaniene på Bragernes og Strømsø. Plikt til å delta i korpset tillå alle borgere under 50 år medmindre de allerede deltok i militære eller andre korps. I spissen for korpset sto Stadshauptmanden. Korpset ble nedlagt ved lov av 28. mai 1881.

Cookies | Personvern

bn