Drammens Borgerlige Infanterikorps

Stiftet 1823 ved en sammenslutning av borgerkompaniene på Bragernes og Strømsø. Plikt til å delta i korpset tillå alle borgere under 50 år medmindre de allerede deltok i militære eller andre korps. I spissen for korpset sto Stadshauptmanden. Korpset ble nedlagt ved lov av 28. mai 1881.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet