Drammens Borgerlige Søndagsskole

Opprettet 1840 med 120 elever, fortsatte med vekslende søkning til 1885. Det ble undervist hver søndag ettermiddag fra kl. 14 til kl. 17 i teoretiske fag som lesning, regning, skrivning, rettskrivning, bokføring, tegning, statistikk, norsk historie og tysk, senere også i geografi. I 1845 ble det satt igang en tegneskole som underavdeling, denne besto til Drammens offentlige tegneskole kom i gang i 1853 med 44 elever. I 1884/85 nådde elevtallet sitt maksimum med 97 elever. I 1886 ble søndagsskolen og den offentlige tegneskolen avløst av Drammens tekniske aftenskole, senere Drammen lærlingeskole.

Cookies | Personvern

bn