Drammens Bryggeri

ble i 1875 anlagt i Skippergaten 33 på Tangen av Johan Vestby under navnet Tangens Bryggeri og besto av tre større bygninger. Advokat Thorne overtok bryggeriet ca. 1885, men videresolgte det etter et par år til Hortensfirmaet Sino og Some som solgte videre ca. 1889. Bryggeriet hadde senere skiftende eiere Henriksen, Gjerløw Hansen, Gustav Conrad Hansen, Lund og samlagsbestyrer H. Bryhn på Hønefoss, alle stort sett eiere uten innsikt og fagkunnskap. Det etter hvert noe vanskjøttede bryggeri ble i 1914 overtatt av G. Halstensen, som nedla et stort arbeide for å gjenreise bryggeriet. Til tross for at Halstensen gikk til sin gjerning «med ungdommens fulde virkelyst og energi», som det heter i en beretning fra 1914, og til tross for mange års praksis ved bryggerier i Kristiania og Tyskland samt eksamen med utmerkelse ved Berlins bryggeriskole, måtte også han nedlegge etter kort tid. Da ingen ville drive videre ble bryggeriets lokaler senere brukt til forskjellige formål, bl.a. grammofonplatefabrikk.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet