Drammens Buekorps

Sammenslutning av elever fra middelskole og gymnas, trolig stiftet i annen halvdel av 1880-årene. Korpset, som besto av opptil 80 gutter, hadde selvlagede rambuer og skjøt med piler. Øvelsene ble ledet av gymnastikklærerne, og utmarsjer gikk til Kloptjern og Løkkebergene, Lier og Eiker. Paradeuniformen var hvit med snorbesatt båtlue. Korpset hadde egen fane og deltok i 17. mai-toget. Tilsvarende korps fantes i annen halvdel av 1890-årene på Brakerøya (Bragerøen Buekorps), Landfalløya (Guttekorpset Birkebeineren) og Fjellsbyen (Fjeldsbyen Buekorps). Buekorpsene i Drammen ble trolig nedlagt på begynnelsen av 1900-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet