Drammens Cichorifabrikker

Kaffesurrogatfabrikk anlagt 1850 ved Kirkeplassen av kjøpmann F. F. Melhuus. Etter bybrannen i 1866 ble fabrikken flyttet til Tollef Holters tidligere brennevinsbrenneri på Brakerøya. Fabrikken var landets eldste i sitt slag da den i 1922 ble avviklet p.g.a. omsetningssvikt. Forholdene var små og primitive da fabrikken ble anlagt, f.eks. ble møllestenene trukket av okser, senere av hester, og etter bybrannen gikk man over til dampmaskin som ble brukt inntil byen fikk sitt eget elektrisitetsverk i 1903. Etter F. F. Melhuus’ død ble Wilhelm Gutzeit med eier og disponent, og ved dennes død i 1871 overtok Wilhelm Melhuus. På denne tid var omsetningen på sitt høyeste, og fabrikken eksporterte også kaffetilsetning til Sverige. Fra 1860 til 1903 eksisterte ytterligere en sikorifabrikk. Velstandsøkningen i samfunnet medførte at sikorifabrikkene rundt år 1900 ble avløst av tre kaffebrennerier.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet