Drammens Damphøvleri

ble straks etter bybrannen i 1866 bygget på Brakerøya av trelasthandler Edv. Tandberg, som også hadde anlagt Oplandsbruket og deltatt i Bergskaug Bruk. Det ble satt i drift i 1868 og to år senere overdratt til et interessentskap. Høvleriet brant ned i 1880, men ble gjenoppført året etter samtidig som det ble bygget en dampsag. Damphøvleriet ble i 1896 solgt til Georges E. Lorenzen som hadde 100 mann i arbeid. Ved hans død ble damphøvleriet solgt til A/S Grønvold Bruk, som drev det til 1915 da eiendommen ble solgt til ing. Thorkildsen som på eiendommen anla Norsk Elektrisk Lampefabrik (s.d.).

Cookies | Personvern

bn