Drammens Ekstrablad

Nasjonalsosialistisk avis, redigert og utgitt av grosserer Arne Yttrie (1871-1940). Avisen ble grunnlagt i 1936 og fortsatte til 1940 med 1-2 numre pr. måned. I 1937 skiftet avisen navn til «Vi vil oss et land» under mottoet «Norge for nordmenn».

Cookies | Personvern

bn