Drammens Elektriske Bureau

Startet 1900 av ingeniør G. Thorkildsen som byens eneste installasjonsfirma, var det første firma som «belyste» Drammen med elektrisk belysning ved en utstilling i Parken i 1901 – to år før byens elektrisitetsverk startet opp. I 1912/13 ble navnet forandret til A/S Elektrisk Industri og flyttet til nyoppførte fabrikklokaler på Brakerøya. I 1916 beskjeftiget bedriften 250-300 ansatte. Den ble i 1917 solgt til et nytt firma, som fortsatte under navnet A/S National Industri ( s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet