Drammens Elektriske Bureau

Startet 1900 av ingeniør G. Thorkildsen som byens eneste installasjonsfirma, var det første firma som «belyste» Drammen med elektrisk belysning ved en utstilling i Parken i 1901 – to år før byens elektrisitetsverk startet opp. I 1912/13 ble navnet forandret til A/S Elektrisk Industri og flyttet til nyoppførte fabrikklokaler på Brakerøya. I 1916 beskjeftiget bedriften 250-300 ansatte. Den ble i 1917 solgt til et nytt firma, som fortsatte under navnet A/S National Industri ( s.d.).

Cookies | Personvern

bn