Drammens Elektriske Fabriker A/S

ble under ledelse av C. C. Bang grunnlagt i 1918 i Corneliussens Støperis fabrikkbygninger i Mallinggaten. Fabrikken leverte elektriske høy- og lavspenningsapparater og beskjeftiget ca. 40 mann. Fabrikkens eiendom ble i 1924 solgt til Drammens Valsemølle, mens de ansatte med maskiner og spesialutstyr ble innlemmet i A/S Drammens Armaturfabriks elektriske avdeling.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet