Drammens Elektriske Fabriker A/S

ble under ledelse av C. C. Bang grunnlagt i 1918 i Corneliussens Støperis fabrikkbygninger i Mallinggaten. Fabrikken leverte elektriske høy- og lavspenningsapparater og beskjeftiget ca. 40 mann. Fabrikkens eiendom ble i 1924 solgt til Drammens Valsemølle, mens de ansatte med maskiner og spesialutstyr ble innlemmet i A/S Drammens Armaturfabriks elektriske avdeling.

Cookies | Personvern

bn