Drammens Filatelist Klub

Forening av frimerkesamlere grunnlagt 1926, utviklet seg fra en meget ærverdig klubb for den frimerkesamlende del av «byens fedre» til en folkelig forening for alle. En rekke av byens kulturpersonligheter har i årenes løp innehatt formannsvervet, bl.a. ingeniørene Thomas Agnæss (skutt av tyskerne), Harald Sverdrup, lærer Ole Tungesvig, kjøpmann Sverre Eriksen, journalist Arnt Ruud og lektor Ragnar Bassøe.

Cookies | Personvern

bn