Drammens Gassverk

ble i 1854 vedtatt opprettet på skomaker Falsters løkke, Ankerløkken, som ble innkjøpt for 550 speciedaler. Verket ble anlagt i 1857-58 som et privat selskap med kommunal deltagelse. Da gassverket i 1877 ble rent kommunalt hadde det 293 private abonnenter og forsynte 207 gasslykter med noe over 200.000 kbm gass i årlig forbruk. Ved århundreskiftet kulminerte produksjonen med ca. 1 mill. kbm, men etter at elektrisiteten ble introdusert i 1903 sank forbruket år for år. Frem til 1917 hadde Gassverket egen administrasjon og styre, men ble dette år sammensluttet med elektrisitetsverket. En ny gassbeholder på 5.000 kvm, som ble tatt i bruk i 1939, var et landemerke i byen. I de første år etter den annen verdenskrig steg igjen etterspørselen p.g.a. behovet for energi til industrien som var under gjenoppbygging, men i 1950-årene gikk verket med store underskudd. Den alminnelige gassforsyning opphørte høsten 1958 og gassverket ble nedlagt med virkning fra 1. juli 1959. Gassverkstomten ble overdratt til Staten for oppføring av Tinghuset i et makeskifte mot statens eiendom ved Gamle Kirke plass.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet