Drammens Handelsbank A/S

Opprettet 16.5.1898 under navnet Drammens Folkebank etter initiativ av lærer A. L. Hansen, «med det særlige formål å ivareta de små næringsdrivendes interesser». Navneendring til Drammens Handelsbank 1916. Hadde først lokaler et par steder på Strømsø, flyttet i 1918 til Børsbygningen på hjørnet av Bragernes Torv og Nedre Storgate. Fusjonerte 1962 med Kreditkassen og ble dennes Drammens-filial, senere filial i Nordea Bank. I 1975 flyttet banken inn i eget nybygg i Bragernes Torv 1 på tomten etter det brannherjede Grand Hotel. Banksjef fra 1926 var Ulf Korsmo. I 1959 ble det foretatt en større utvidelse og ominnredning, bl.a. fikk banken en 28 m lang ekspedisjonsskranke med innvendig transportbånd.

Cookies | Personvern

bn