Drammens Handelsskole

Grunnlagt 1. september 1902 av Søren Chr. Bough, under kontroll av Drammens Handelsstands Forening og i samarbeide med Drammens Børs. Bough, som hadde vært lærer ved Schønnings og A. Johannessens handelsskole i Kristiania, var skolens bestyrer og innehaver til 1918 da den ble overtatt av Lars Grostølen (1895-1961). Skolen ble i 1908 godkjent av Handelsdepartementet. Den hadde 3- og 6-månedlige kurser samt kurser i sprog og stenografi. Den hadde på 1920-tallet ca. 200 elever årlig. I 1924 ble navnet endret til Grostølens Handelsskole. Skolen, som ble nedlagt etter innehaverens bortgang, hadde hele tiden sine lokaler i Børsbygningen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet