Drammens Husmorskole

1) Skole opprettet 1899 i Nedre Storgate 17 av Drammen Kvindesagsforening etter initiativ av Betzy Kjelsberg, den første norske fagskole i huslig økonom i, hvis formål var «å gi voksne kvinner av alle samfunnsklasser anledning til å utdanne sig i de fag som en husmor, husbestyrerinne eller tjenestepike behøver for å utfylle sin plass i eget eller andres hjem». Undervisningen besto av et fem-måneders kurs som ble holdt to ganger årlig. Skolen ble i 1902 flyttet til «Kvindernes Hjem» og i 1917 til Øvre Torggate 18. Den ble nedlagt i 1940. 2) Fra 1964 til 1986 navnet på den tidl. Drammen kommunale husmorskole (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet