Drammens Industriforretning

Manufaktur- og trikotasjeforretning m.m., etablert 16. juli 1923 av Thea Myhrvold på Brakerøya, først i Tomtegaten 41, men etter noen år flyttet til Hofgaards gate 14 på hjørnet mot Bragerhagen. Ved grunnleggerens død i 1944 ble forretningen overtatt av hennes sønn, Roar Myhrvold. Forretningen solgte også «ferdige ting» samt skotøy og kalosjer. På 1950-tallet overtatt av Signe og Ellen Strøm, i 1960 av Dagmar Nilsen, nedlagt på 1960-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet