Drammens Konservative Arbeiderforening

utgikk fra den yngre konservative forening (stiftet 1893), og ble stiftet i 1895 som en motvekt mot Drammens Arbeiderforening. Formann var stadshauptmand J. J. Schwartz. Tilslutningen var meget god, allerede første år talte foreningen rundt 500 medlemmer og hadde eget bibliotek, sangforening og musikkforening. I 1897 lot foreningen oppføre eget forsamlingshus i Øvre Torggate 17 ved Gamle Kirkeplass, Thunegården. Etter at sviktende tilslutning og økonomiske problemer meldte seg, ble foreningens hus i 1904 solgt til A. Thunes legat for kr. 40.000. Foreningen ble oppløst i 1907 etter i det siste år å ha levd en kummerlig tilværelse i et lite, leid lokale på Strømsø.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet