Drammens Marked

hadde tradisjoner helt tilbake til 1600-tallet. På markedet kunne såvel byens kjøpmenn som tilreisende fallby sine varer, men markedet bød også på et bredt spekter av underholdning. I forbindelse med Christiania bys privilegier ble det opphevet, men gjeninnført med visse bestemmelser om kontroll med handelen. Ved kgl. reskript av 24. oktober 1738 ble Bragernes Marked opprettet, det skulle vare i 3 dager fra 24. februar. Markedet ble opphevet ved kgl. res. av 12. oktober 1843, gjenopprettet ved kgl. res. av 30. november 1846, og igjen opphevet ved kgl. res. av 25. januar 1908 med den begrunnelse at markedet skadet detaljhandelen og førte mye fyll og spetakkel med seg. Markedet ble holdt på plassen foran Bragernes kirke og ned mot kirkebryggen, og ble senere flyttet til Bragernes Torv. Også Strømsø Torv ble benyttet i noen år. Markedet hadde også stor kulturell betydning ved de konserter, teaterforestillinger o.l. som ble holdt. Bystyret anbefalte i 1925 markedet gjenopprettet i annen uke av februar fra og med tirsdag til og med fredag, men dette og senere forsøk på gjenopprettelse løp ut i sanden.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet