Drammens Missionshotell

ble i januar 1922 åpnet i Nedre Storgate 31 av Det Norske Misjonsselskap med Bertha Abrahamsen som bestyrerinne, hun ble senere etterfulgt av Martha Stenshorne. Skiftet på slutten av 1940-tallet navn til Drammens Missionhospits, nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet