Drammens og Holmestrands Skibsassuranceforening

ble stiftet i 1840. Selskapet foretok bl.a. skipsklassifisering i 6 klasser samt assuranse av skip, men ikke varer og frukt. Navnet ble i 1879 forandret til Drammens Gjensidige Skibsassuranceforening.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet