Drammens og Holmestrands Skibsassuranceforening

ble stiftet i 1840. Selskapet foretok bl.a. skipsklassifisering i 6 klasser samt assuranse av skip, men ikke varer og frukt. Navnet ble i 1879 forandret til Drammens Gjensidige Skibsassuranceforening.

Cookies | Personvern

bn