Drammens og Oplands nye Privatbank A/S

Grunnlagt 1. mars 1929 som en etterfølger av Drammens Privatbanker A/S med en aksjekapital på kr. 4,5 mill. Banklokalene lå på Bragernes Torv 2 (i dag Sparebanken Øst) med A. Weber-Laumann som banksjef, senere etterfulgt av Arthur Dahl og (fra 1956) Ferdinand Werner. Navnet ble i 1943 forandret til Drammen og Opland Privatbank og i 1970 til Buskerudbanken (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet