Drammens oppland

Betegnelse på distriktene Hallingdal, Numedal, Hadeland, Valdres og Land, hvorfra bøndene tok turen til Drammen for å handle og gjøre sine innkjøp. Etter at handelen i 1802 ble gjort fri, gikk opplandshandelen sterkt tilbake utover 1800-tallet. (Se også: Bondehandel.)

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet