Drammens Port- og Gjerdefabrikk

I 1923 åpnet smedmester Ivar Wiermyhr smie på Grønland 13. Virksomheten omfattet smie- og sveisearbeider som gitter, gjerder, porter og bilbeslag. Sammen med sønnen Johan ble virksomheten i 1948 utvidet under navnet Drammens Port- og gjerdefabrikk. Bedriften, som rundt 1950 beskjeftiget ca. 20 ansatte, flyttet på 1960-tallet til C. O. Lunds gate 18 hvor den fortsatt er i virksomhet. Aksjeselskap 15.12.1969 med Johan Wiermyhr, senere tredje generasjon, Frank Wiermyhr, som daglig leder.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet