Drammens Rutebil- og Benzinstation, A/S

Grunnlagt 1928 på Grev Wedels plass med en kapital på kr. 10.000, heleid av Norsk Brændselsolje A/S. Stasjonen hadde holdeplasser for busser til Kongsberg, Krokstadelven, Åssiden, Hønefoss, Lier, Øverskogen, Sylling, Asker, Gjærdal, Åssiden, Frydenhaug, Strøm, Hestengen, Hyggen, Sætre og Verket samt omnibussruter og godsruter. På stasjonen var det bensinstasjon, pakkeekspedisjon og ventesal for de reisende. Etter at en ny sentral rutebilstasjon var blitt anlagt på Strømsø, ble stasjonen nedlagt og eiendommen ble i 1988 bebygd med Grev Wedel Parkeringshus.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet