Drammens Sanitetsforening

Stiftet 1896 av Betzy Kjelsberg (s.d.). I 1914 innviet foreningen sitt tuberkulosehjem i Sanatorieveien, vakkert beliggende i Hamborgstrømskogen. Det hadde plass til ca. 50 pasienter og var regnet som et av landets beste. Tuberkulosehjemmet ble nedlagt i 1951 og klinikken var deretter poliomyelittavdeling for Drammen sykehus til den etter oppussing og modernisering i 1956 ble tatt i bruk som fødehjem med plass til 20 barselspasienter samt som sykehotell. Senere ble klinikken omgjort til bo- og servicesenter for eldre.

Cookies | Personvern

bn