Drammens Sjømannsforening

ble stiftet 13. januar 1843 under navnet Drammens Sømands Forening. Den var åpen for skippere, styrmenn og skipsredere, med skipsfører Thor A. Wærner som formann. Foreningen var landets første i sitt slag, og er i dag antagelig verdens eldste forening for skipsbefal. Senere ble medlemskretsen utvidet til også å omfatte andre med tilknytning til sjøfart, losvesen og havneadministrasjon. Foreningen gikk i 1879 imot det «rene» norske flagg og anbefalte at unionsmerket (med de svenske farger) ble beholdt. I 1905 gikk foreningen inn i Sjømannsforeningens Fellesforening. I 1911 tok foreningen opp spørsmålet om en navigasjonsskole, denne ble opprettet og var i virksomhet fra 1912 til 1924. Forsøk med en stuertskole var ikke vellykket, den ble opprettet i 1895 men ble nedlagt i 1901 p.g.a. manglende søkning. Foreningen hadde sine faste møter i Sjømannssalen i Central Hotel, senere ble møtene flyttet til Sjømannssalen i Kobbervik gård.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet