Drammens Turistbil, A/S

Den 8. februar 1935 startet 24 drosjeeiere selskapet Drammen Turistbil A/S som kjøpte inn en buss med seildukstak som kunne tas av, «Solskinnsbussen», for turkjøring, senere ble to nye busser innkjøpt, den første i 1938. Selskapet hadde bensinstasjon på hjørnet av Treschows gate og Tordenskiolds gate, som var en base for drosjene. I 1947 begynte selskapet også bybusskjøring på rutene Strømsø Torv – Toppenhaug og Strømsø Torv – Øren. Selskapet ble innlemmet i A/S Trikken med virkning fra 1. januar 1969.

Cookies | Personvern

bn