Drammens Valsemølle, A/S

Grunnlagt 1926 i Mallinggaten 17/19 på tomten til Drammens Elektriske Fabriker A/S, som igjen var anlagt i Corneliussens Støperis fabrikkbygninger like ved Tangensporet. Her ble et tidsmessig anlegg installert, men i 1928 ble møllen av økonomiske grunner nedlagt. Året etter ble den overtatt av en av de ansatte ved Strømsø Mølle, Skansen, som igjen satte møllen i drift. I 1932 ble den overtatt av Petter Ask Henriksen og utvidet til finmaling av hvete, rugmel og grynvarer. Samtidig ble det installert maskiner i de forskjellige bygninger til korn- og frørenseri. Firmaet produserte korkpulver og tremel, dels for eksport. På det 4 mål store området beskjeftiget møllen på slutten av 1930-årene 4 personer. Nedlagt på 1970-tallet. Mølleanlegget ble revet, og i 1978 ble Drammenshallen oppført på eiendommen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet