Drammens Varelager

Dame- og herrekonfeksjonsforretning med salg av manufaktur, skotøy, sykler, barnevogner, musikkinstrumenter, kortevarer og leketøy, etablert 1914 i Tollbodgaten 2. Innehaver var Landt V. Ourdahl. Nedlagt på 1960-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet