Drammenseren

ble i et radioprogram i NRK definert slik av byens mangeårige borgermester og første rådmann Ragnar Kvam: «Han er som enhver annen nordmann preget av sine omgivelser, dette rolige, litt tunge drag i ås og skog som han stadig ferdes i og ser omkring seg hver dag i skiftende lys og årstider. Han er nøktern og like vektig i sin tenkemåte, praktisk, klar i sine beregninger, ingen fantasi- eller prosjektmaker, men utholdende i de planer han etter grundig overveielse går inn for. Politisk fordragelighet, saklighet og toleranse har han i stort monn. Fanatisme er ham en vederstyggelighet. Han later som om han mangler temperament. Han har stor sans for humor. Han arbeider hardt hele uka, slår et slag på jernbanen eller på Storgaten om kveldene, og går på skauen og Marienlyst om søndagen.»

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet