Drammensfjorden

går fra vestsiden av Oslofjorden mot nord og nordvest til utløpet av Drammenselven ved Drammen. Fjorden er 28 km lang, på østsiden ligger Hurumlandet, på vestsiden de nordlige bygdene i Vestfold fylke. I det smale sund ved Svelvik går en sterk strøm (Svelvikstrømmen).

Cookies | Personvern

bn