Drammensfjorden

går fra vestsiden av Oslofjorden mot nord og nordvest til utløpet av Drammenselven ved Drammen. Fjorden er 28 km lang, på østsiden ligger Hurumlandet, på vestsiden de nordlige bygdene i Vestfold fylke. I det smale sund ved Svelvik går en sterk strøm (Svelvikstrømmen).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet