Drammenshuset

Etter bybrannen i 1866 ble det bare tillatt oppført hus i halvannen etasje (5 m gesimshøyde). Et resultat av dette ble enetasjes hus med bredt gesimsbånd og brutt hjørne mot gatekryss, en hustype som ble så karakteristisk for Drammen at den ble kalt Drammenshuset. I dag er det svært få eksemplarer bevart på sine opprinnelige tomter. Engene 119 (fredet 1995) brant ca. 2000, mens flere andre Drammenshus, deriblant Schwenckegaten 4, ble revet i forbindelse med større utbyggingsprosjekter.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet