Drammenslaksen

Fra gammelt av betegnelsen på en stor laks som gikk opp Drammenselven til Hellefoss. I 1990 ble det fisket 13,6 tonn laks, i 1992 var fangsten 11,4 tonn, og i 1993, da alle naturlig produserte lakseunger døde, var fangsten nede i 7,1 tonn, for så igjen å ta seg noe opp til 7,4 tonn i 1994 og hele 16 tonn i rekordåret 2003.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet