Drammensmessen 1954

ble arrangert i Parken og Lilleparken i tiden 10. til 27. juni. Messens offisielle navn var «Drammensmessen – varemesse for Buskerud og Nordre Vestfold». Frimurerlosjens lokaler ble tatt i bruk som hovedrestaurant. Messen ble en suksess med ca. 190.000 besøkende og et overskudd på kr. 55.000, hvorav kr. 20.000 ble brukt til innkjøp av Ørnulf Basts skulptur «Folen» (s.d.)

Cookies | Personvern

bn