Drammenssanden

er en fin elvesand som ble tatt ut fra strekningen nedenfor Jernbanebroen ut til området ved Tangen kirke. Like før forrige århundreskifte oppsto behov for sand til større mur- og støpearbeider i bygningsbransjen i Oslo-området, og elvesanden fra Drammen ble en ettertraktet vare. Sanden ble tatt opp og fraktet med skip til Oslo, sporadisk også til Moss, Horten og Tønsberg. En gjennomsnittlig sandlast var på ca. 100 tonn, og på det meste gikk i alt 14 sandjakter i fast rute mellom Drammen og Oslo. I 1912 ble Drammen Sandfragtemandsforening dannet, med vedtekter om at bare fraktemenn som var fast bosatt i Drammen kunne ta ut og seile sand fra Drammenselven. Sandtransporten pågikk helt frem til 1960-tallet da Drammen havnevesen fant ut at man selv kunne nyttiggjøre seg sandmassene til oppfylling og utbygging av nye kaiområder.

Cookies | Personvern

bn