Drammensvassdragets Fellesfløtningforening

med Trelasthandlerdirektionen var Drammens første yrkessammenslutning. Foreningen ble grunnlagt i 1807 av trelasthandlerne i Drammensdistriktet som den første i sitt slag i landet. Fra 1824 utga foreningen en trykt fortegnelse over merkeøkser, og fra samme år fikk Drammensvassdraget igjen en fløtningsinspektør etter at stillingen hadde stått ubesatt siden 1815. Christopher Borch var fløtningsdirektør til han på slutten av 1830-tallet ble avløst av Gabriel Omsted og senere av J. F. Boesen (1839-45). I 1845 ble området delt mellom to inspektører. I 1832 fikk Trelasthandlerdirektionen vedtatt en ny sorteringsmetode for bord idet betegnelsene vrak, vraksvrak og filler ble erstattet med 1. sort, 2. sort og tekningsbord. Fellesfløtningens virksomhet resulterte i at tømmeret på slutten av 1840-tallet ble fremført så hurtig at det som var hugget i de fjerneste distriktene var fremme ved sagene og skipningsstedet påfølgende sommer. Behovet for hurtigere transport medførte at det fra 1957 gikk tilbake med tømmerfløtningen i Drammenselven, som fullstendig opphørte i 1969.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet