Drosjene

kom i 1908 til Drammen hvor de fikk holdeplass på Strømsø Torv. De første drosjeeiere var Helmer Åhlander, Reidar Julin og Ole Hovengen. I 1911 var det ialt 7 drosjer i Drammen, de to siste fikk ny holdeplass på Bragernes Torv. Drosjebilsentralen ble startet i 1914, og i 1930 bygget de en bensinstasjon på hjørnet av Treschows gate og Tordenskiolds gate, som ble utgangspunket for drosjene i Drammen. Den 8. februar 1935 startet 24 drosjeeiere selskapet Drammens Turistbil A/S (s.d.).som kjøpte inn en buss med seildukstak som kunne tas av, «Solskinnsbussen», for turkjøring, senere ble to nye busser innkjøpt. I 1947 begynte selskapet også bybusskjøring på rutene Strømsø Torv – Toppenhaug og Strømsø Torv – Øren. Selskapet ble innlemmet i A/S Trikken med virkning fra 1. januar 1969.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet