Dukkestugaden

var navnet på den del av den nåværende Rådhusgaten som gikk mellom Schwenckegaten og Møllergaten (Erik Børresens gate). Navnet ble stadfestet i 1866, men endret til Rådhusgaten i 1869 etter at gaten var blitt forlenget frem til Albums gate og den tidligere Rådhusgaten var blitt omdøpt til Nedre Storgate.

Cookies | Personvern

bn