Dunkedalen Gruver

lå i Strømsåsen og ble drevet på sink, skjerp ble opptatt i feltet av Konnerudverket i perioden 1726-66. Fra 1905 til 1913 interesserte man seg særlig for utvinning av blyglans, som inneholdt opptil 86% bly samt litt sølv. Den betydeligste forekomst av blyglans i Norge finnes i Strømsåsen og på Konnerud.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet