Dybsjord, Arnold Gerhard (1897–1962)

Jurist og embetsmann, f. i Sem, fra 1950 bosatt i Drammen som fylkesmann i Buskerud. Utga kommentarutgavene «Lov om kommunestyre på landet» (1938), «Lov om kommunestyre i byene» (1938) og «Lov om kommunevalg» (1945).

Cookies | Personvern

bn