Eckersberg, Johan Fredrik (1822 – 1870)

Kunstmaler, f. i Drammen, flyttet i 1848 til Oslo hvor han i 1859 opprettet den første private norske malerskole. Eckersbergs virke var av stor betydning for norsk kunstliv. Han var elev av Schirmer i Düsseldorf og ble særlig kjent som høyfjellets maler. Han var den første maler som forsto at malerier av norsk natur og folkeliv måtte skapes i Norge, og han var den første virkelige maler som levde som maler i Norge. I Nasjonalgalleriet finnes bl.a. to av hans hovedverker: «Fra Valle i Setesdal» (1852) og «Fra Jotunheimen» (1866). Utstillinger bl.a. i Stockholm 1856-68, verdensutstillingen i London 1862 og Paris 1867. Ridder av St. Olavs Orden «for fortjenstfuld Kunstnervirksomhed».

Cookies | Personvern

bn