Eckhoff, Christian Martin (1836 – 1905)

Prost, res. kap. til Strømsø 1874-82, sogneprest til Strømsø 1882-86, til Bragernes og prost sammesteds 1886-1905. Varmt interessert i de forskjellige frivillige virksomheter i menighetene. 1881 den første formann i Strømsø-Tangen indremisjonsforening. Utga flere prekensamlinger. Ridder av St. Olavs Orden 1904.

Cookies | Personvern

bn