Eckhoff, Christian Martin (1836 – 1905)

Prost, res. kap. til Strømsø 1874-82, sogneprest til Strømsø 1882-86, til Bragernes og prost sammesteds 1886-1905. Varmt interessert i de forskjellige frivillige virksomheter i menighetene. 1881 den første formann i Strømsø-Tangen indremisjonsforening. Utga flere prekensamlinger. Ridder av St. Olavs Orden 1904.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet