Eeg, Jan Olav (* 9.6.1944)

Fysiker, f. i Drammen, s. av sogneprest Svein Vinsnes E. Dr. philos. 1976, har fra 1971 arbeidet ved Universitetet i Oslo, fra 1993 som professor i fysikk. Formann i Norsk-kroatisk forening 1993. Har publisert ca. 85 artikler om elementærpartikkelfysikk i internasjonale tidsskrifter. Mottok i 1991 Kongens gullmedalje for avhandlingen «Tidens retning i naturlovene».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet